Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
401

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ И ЛОВНА КАРТА

Сврха одобрења
Лов дивљачи високог и ниског лова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Биљна и сточарска производња, лов и припадајуће услужне дјелатности

Област:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
A0101.7.01.70

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-349

Имеил:  m.jovanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске бр. 60/09 и 50/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о облику, садржају , начину издавања и року важења дозволе за лов и ловне карте (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10 и 77/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев корисника ловишта за потребним бројем дозвола за лов и ловних карти
- Годишњи извјештај о издатим и раздуженим дозволама за лов и ловним картама
- Годишњи план коришћења ловишта за текућу ловну годину одобрен од Министарства

Накнада у КМ
Нема накнаде.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
21 дана

Вријеме важења одобрења
Дозволе за лов 48 сати, ловне карте за иностране и домаће ловце 48 сати, а за чланове матичног удружења ловна сезона

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Промјена законских прописа

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.