Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
417

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОСНОВНИХ АНАЛИЗА ХРАНЕ

Сврха одобрења
Одобрење за рад

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Божана Врањеш

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-578

Имеил:  b.vranjes@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о храни РС (Службени гласник Републике Српске број 49/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске број 106/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за овлашћивање испитне лабораторије
- Извод из судског регистра издан од надлежног суда у РС
- Списак одговарајућих уређаја и опреме уз опси методе анализе за коју се захтијева овлашћење
- Доказ о акредитацији лабораторија у складу са захтјевима стандарда ЕН ИСО/ИЕЦ 17025

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
На захтјев испитне лабораторије који се подноси најмање три мјесеца прије истека рока важећег овлашћења

Разлози за престанак важења одобрења
Ако се утврди да је поступила противно одредбама прописа који уређују област хране

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Ово рјешење је коначно у управном псотупку и против истог може се тужбом покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Комисија за утврђивање испуњености услова, именована рјешењем министра пољопривреде, шумарства и водопривреде изласком на лице мјеста врши преглед испитне лабораторије и на основу тога издаје рјешење.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.