Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
225

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ПРОСПЕКТА ЗА УВРШТЕЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ НА БЕРЗУ ИЛИ ДРУГО УРЕЂЕНО ЈАВНО ТРЖИШТЕ

Сврха одобрења
Уврштење хартија од вриједности на берзу или друго уређено јавно тржиште

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука ,

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и поступку емисије хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 60/12 и 88/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Приједлог проспекта
- Одлука надлежног органа о укључивању одређене хартије од вриједности у систем трговања на берзи или другом уређеном јавном тржишту, са свим додатним информацијама које се достављају берзи или другом уређеном јавном тржишту на које се захтијева укључење у трговање
- Оснивачки акт, односно статут, ако емитент нема оснивачки акт
- Рјешење суда о упису емитента у судски регистар, за емитенте који подлијежу обавези уписа у судски регистар, за домаћег емитента, односно одговарајући документ са апостилом, не старији од 6 мјесеци са овјереним преводом за страног емитента
- Годишњи финансијски извјештаји (властити и консолидовани) за претходне 2 године и одговарајући извјештаји овлашћеног ревизора, те посљедњи периодични обрачун, уколико се захтјев за одобрење проспекта доставља након 31.7. текуће године
- Финансијски извјештај и одговарајући извјештај овлашћеног ревизора за период краћи од 2 године, уколико емитент послује у периоду краћем од 2 године
- Одговарајући документ регистра о додјели ИСИН и ЦФИ броја за хартију од вриједности
- Доказ о уплати накнаде за рјешавање захтјева за одобрење проспекта

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
15 дана

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности управни акти су коначни, могућност управног спора пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена
Уколико је емитент банка или друга финансијска организација, Комисији се уз захтјев прилаже и писмена сагласност надлежног регулаторног органа за предметну емисију.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.