Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
961

Назив одобрења
ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА

Сврха одобрења
Омогућава обављање геодетских радова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
Шифра:
M 71.1.71.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Контакт особа:  Драгомирка Ћевриз и Маја Павловић

Адреса:  Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-000

Имеил:  uprava@rgurs.org

Закон(и)

Закон о премјеру и катастру Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 6/12 и 110/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о лиценци за рад геодетске организације, геодетској лиценци и о овлашћењу за снимање из ваздушног простора територије Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 11/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- За геодетску лиценцу првог реда лице геодетске струке је дужно пружити доказ о завршеним академским студијама, и то првом циклусу студија са 240 ЕЦТС бодова или еквивалентном (најмање четири године основних студија), положеном стручном испиту у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, положеном стручном испиту за рад у органима државне управе и радном искуству на геодетским пословима у трајању од најмање три године
- За геодетску лиценцу другог реда, лице геодетске струке је дужно пружити доказ о завршеним академским студијима, и то првим циклусом студија са 240 ЕЦТС бодова или еквивалентном (најмање четири године основних студија), положеном стручном испиту у Управи за геодетске и имовинско-правне послове, положеном стручном испиту за рад у органима државне управе и радном искуству на геодетским пословима у трајању од најмање једне године
- За геодетску лиценцу другог реда, лице геодетске струке је дужно пружити доказ о завршеним студијама у трајању од најмање двије године или завршеним првим циклусом студија од 180 ЕЦТС бодова (три године студија), положеном стручном испиту у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, положеном стручном испиту за рад у органима државне управе и радном искуству на геодетским пословима у трајању од најмање двије године

Обавезна документација
- Доказ о стручној спреми - овјерена копија дипломе
- Увјерење о положеном стручном испиту у Управи
- Увјерење о положеном државном стручном испиту
- Фото-копија радне књижице
- Фото-копија личне карте

Накнада у КМ
170

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Није ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако лице на изводи геодетске радове у складу с прописима.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема права жалбе, може се покренути управни спор у року од 30 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.