Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
420

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УСТАНОВУ КОЈА ВРШИ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА СТРУЧНА ЛИЦА

Сврха одобрења
Обука за стручна лица која врше промет и примјену средстава за заштиту биља

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Николина Марчета

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-397

Имеил:  n.marceta@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о средствима за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске број 52/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и начину полагања стручног испита за рад у пољопривредним апотекама (Службени гласник Републике Српске број 8/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- доказ о образовању лица које врши обуку
- препорука или извјештај о спровођењу сличних послова
- просторије за обуку
- опрема за спровођење практичне и теоријске обуке
- попис испитних питања

Обавезна документација
- регистрација за дјелатност високог образовања
- доказ о запослењу најмање три предавача из области заштите биља
- доказ о посједовању одговарајућих научних и стручних средстава и опреме

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.