Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
613

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ О УПЛОВЉАВАЊУ У ЛУКУ ИЛИ ПРИСТАНИШТЕ ПЛОВИЛА КОЈА ПРЕВОЗЕ ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Водени саобраћај

Област:
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима

Грана:
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима
Шифра:
H 50.4.50.40

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-392

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске број 15/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину превоза опасних материја на унутрашњим пловним путевима (Службени гласник Републике Српске број 69/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име пловила, државна припадност пловила, лука уписа, носивост, газ, дужина пловила
- Потврда о способности пловила за превоз поједине класе опасне материје
- Врста манипулације
- План смјештаја опасних материја на пловилу
- Предвиђено вријеме доласка пловила
- Изјава да су подаци наведени у исправи истинити, да паковање одговара прописима и да је амбалажа у исправном стању

Обавезна документација
Исправа о превозу опасних материја

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.