Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
284

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ УНОШЕЊА И ИЗНОШЕЊА ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

Сврха одобрења
Контрола кретања ефективног страног новца преко државне границе, додатна права резидентима у односу на законске могућности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство финансија

Контакт особа:  Жаклина Тица

Адреса:  Трг Републике Српске 1,78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-184

Имеил:  z.tica@mf.vladars.net

Закон(и)

Закон о девизном пословању (Службени гласник Републике Српске бр. 96/03, 123/06, 92/09 и 20/14)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о изношењу и уношењу ефективног страног новца, конвертибилних марака, чекова и хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 16/05 и 15/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште подносиоца захтјева
- Износ у валути
- Основ за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Уговор о поклону
- Правоснажно рјешење о насљеђивању
- Усељеничка виза
- Препорука или упутница за лијечење
- Доказ о школовању у иностранству
- Одлука односно споразум о издржавању
- За пуномоћнике, овјерена копија пуномоћи
- Доказ о уплати таксе у складу са Законом о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

Накнада у КМ
70

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Једнократно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешења су коначна у управном поступку и против истих се не може изјавити жалба. Резидент има право покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бањој Луци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.