Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
402

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА

Сврха одобрења
Планско и одрживо коришћење рибљег фонда у риболовним водама

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Вера Канлић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-391

Имеил:  v.kanlic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о рибарству (Службени гласник Републике Српске број 72/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив привредног друштва/предузетника
- Доказ да има запослено лице стручно оспособљено за обављање привредног риболова
- Назив рибарског подручја или риболовне зоне у којој ће се обављати привредни риболов
- Доказ о посједовању пловног средства којим ће се обављати привредни риболов
- Регистрациона ознака пловног средства

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о регистрацији

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Риболов у складу са издатом дозволом

Разлози за престанак важења одобрења
Ако се крше одредбе закона и дозвољене количине улова

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.