Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
306

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Сврха одобрења
Стицање услова за полагање стручног испита

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Стручне, научне и техничке дјелатности
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
- Изградња објеката нискоградње
- Научно истраживање и развој
- Помоћне услужне дјелатности у вађењу руда и камена
- Специјализоване грађевинске дјелатности

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Изградња путева и жељезничких пруга
- Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
- Техничко испитивање и анализа
- Уклањање објеката и припремни радови на градилишту

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем
- Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
- Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
M 71.1.71.12
F 43.1.43.13
F 42.1.42.12
M 72.1.72.19
B0909.1.09.10
M 71.2.71.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Дарка Деурић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-413

Имеил:  d.deuric@mier.vladars.net

Закон(и)

Закон о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске број 110/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица геолошке струке (Службени гласник Републике Српске број 111/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за полагање стручног испита
- Овјерена копија личне карте
- Овјерена копија дипломе
- Увјерење којим се доказује да је кандидат стекао потребно радно искуство у области геологије након стицања одговарајуће стручне спреме
- Потврда о опису послова које кандидат обавља, односно за које се оспособљава у привредном друштву
- Приједлог са најмање три теме за израду стручног рада

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Завршено истраживање.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.