Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
416

Назив одобрења
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И УТВРЂИВАЊА КОЛИЧИНЕ МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА И ПЕСТИЦИДА

Сврха одобрења
Испуњеност услова у погледу радног простора, техничке опремљености и стручне оспособљености запослених кадрова.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Стојанка Миљковић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-598

Имеил:  s.miljkovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Српске бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за обављање послова испитивања плодности пољопривредног земљишта и утврђивања количине минералних ђубрива и пестицида (Службени гласник Републике Српске број 35/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Рјешење из судског регистра
- Изјава о радном простору са планом лабораторијских простора, канцеларија и помоћног простора
- Изјава о броју запослених кадрова, њиховој стручној оспособљености и радном искуству
- Изјава о техничкој опремљености са списком опреме
- Изјава о примјени минимум принципа ДЛП

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Ако комисија утврди да овлашћена и референтна институција не испуњава неки од услова прописаних овим правилником.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.