Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
256

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Сврха одобрења
Одобравање физичким лицима вршење функције члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-362

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и поступку за издавање дозволе за вршење члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда (Службени гласник Републике Српске број 105/15)
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- подаци набројани у Упитнику за кандидата за члана надзорног одбора (образац У-КЧНО)

Обавезна документација
- биографија с детаљним подацима о стеченом образовању и радном искуству (трајање образовања, посебна знања, специјализације, објављени стручни и научни радови, назив правних субјеката у којима је кандидат радио, период рада, опис послова)
- фотокопија личне карте, а за стране држављане фотокопија пасоша
- доказ о високој стручној спреми кандидата, а за страно лице исправа и превод те исправе у складу с чланом 6. став 4. Правилника
- фотокопија радне књижице, а за стране држављане одговарајућа исправа којом се доказује радни стаж, преведена и овјерена као и исправа под тачком в)
- увјерење о некажњавању издато од надлежног органа, а за стране држављане увјерење надлежног органа земље чији је држављанин, те овјерени превод као под тачком в)
- ако су сви кандидати за чланове надзорног одбора страни држављани, најмање један кандидат мора да има потврду о знању једног од језика који је у службеној употреби у Републици Српској, издату од стране надлежног органа
- доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије
- попуњен Упитник за кандидата за члана надзорног одбора, који је саставни дио Правилника (образац У-КЧНО)

Накнада у КМ
1.000,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
у складу с мандатом

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одузимање дозволе од стране Комисије или оставка или разрјешење члана

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Члан 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.