Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
257

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ

Сврха одобрења
Одобрење статусне промјене друштва за управљање спајање уз припајање, спајање уз оснивање, подјела уз припајање и подјела уз оснивање

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-362

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)
Правилник о издавању дозволе за пословање и статусне промјене друштва за управљање инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске број 105/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- подаци садржани у Упитнику за подносиоца захтјева за издавање дозволе за пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима (образац У-ДПДУИФ)

Обавезна документација
- нацрт уговора о статусној промјени
- финансијски извјештаји и извјештаји независног ревизора за посљедње три године за сва друштва која су укључена у статусну промјену
- друга документација прописана правилником, зависно од статусне промјене у коју је укључено
- друга документација на захтјев Комисије
- попуњен Упитник за подносиоца захтјева за издавање дозволе за пословање друштву за управљање инвестиционим фондовима, који је саставни дио Правилника (образац У-ДПДУИФ)

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
члан 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.