Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
630

Назив одобрења
ЦЕРТИФИКАТ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ САВЈЕТНИКА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

Сврха одобрења
Омогућава обављање послова савјетника за безбједност односно превоза опасних материја (паковање, утовар, пуњење, пражњење истовар)

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења
- Остали копнени превоз путника

Грана:
- Друмски превоз робе
- Градски и приградски копнени превоз путника
- Остали копнени превоз путника, д.н.
Шифра:
H 49.4.49.41
H 49.3.49.31
H 49.3.49.39

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске број 15/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину и поступку стручног оспособљавања, провјере знања и издавање цертификата о оспособљености савјетника за безбједност и о условима које морају испуњавати установе које стручно оспособљавање савјетника за безбједност (Службени гласник Републике Српске број 82/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- име и презиме подносиоца захтјева
- датум и мјесто рођења
- адреса пребивалишта
- ознака програма по којем кандидат полаже испит
- контакт телефон

Обавезна документација
- захтјев за издавање цертификата о стручној оспособљености савјетника за безбједност
- увјерење о стручном оспособљавању
- доказ о високој стручној спреми
- доказ о радном искуству на пословима превоза, производње или руковања опасним материјама
- тест (оригинал)
- доказ о уплати накнаде (350 КМ и 10 КМ таксе)

Накнада у КМ
360,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исто као и код подношења захтјева први пут.

Разлози за престанак важења одобрења
Истеком рока важења цертификата о стручној оспособљености савјетника за безбједност.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.