Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
486

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОЗНАКЕ И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ВИНА С ГЕОГРАФСКИМ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ДАТЕ ГОДИНЕ БЕРБЕ

Сврха одобрења
Издавање дозволе о коришћењу ознаке географског поријекла из дате године бербе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња пића

Област:
- Производња пића

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  

Адреса:  

Телефон/Фаx:  

Имеил:  

Закон(и)

Закон о вину (Службени гласник Републике Српске број 80/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев произвођача вина
- Доказ о извршеном испитивању и утврђивању квалитета
- Увјерење и стручно мишљење овлашћене институције с пратећом документацијом

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против истог се може тужбом покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.