Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Почетна

Добродошли !

 

РЕГИСТАР чини материјална и електронска база података свих одобрења које издају и спроводе овлаштени органи Републике Српске.

 

Одобрења - обухватају све дозволе, лиценце, сагласности, потврде, увјерења, овлаштења и регистрације за било коју привредну дјелатност.

Пословне дозволе - подразумијевају одобрења потребна за покретање и обављање привредних дјелатности у Републици Српској.

 

Овлаштени орган обавезан је да пријави сва одобрења која издаје у оквиру своје надлежности у сврху њиховог објављивања у Регистру путем обрасца за пријаву одобрења. 

 

Циљ Регистра је да се јавно и транспарентно на једном мјесту, на интернет страници објаве основни подаци о свим одобрењима, подаци о свим законским и подзаконским прописима који их прописују, као и сва одобрења потребна ради обављања одређених привредних дјелатности. 

 

Образац за пријаву административних препрека у пословању

 

Важећи прописи Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе и услуге 

 

Помоћ жртвама поплава у Републици Српској можете уплатити преко сервиса PayPal

 

Рачуни за помоћ поплављеним подручјима

 

Уредба о регистру одобрења у привреди

 

Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа

 

Образац о спровођењу скраћеног ПУП-а 

 

Методолошки приручник за процјену утицаја прописа - I дио

Методолошки приручник за процјену утицаја прописа - II дио

  

Обука - процјена утицаја прописа - Агенција за државну управу РС - I дио

Обука - процјена утицаја прописа - Агенција за државну управу РС - II дио

 

Преглед међународних извјештаја за 2013. годину који прате повољност пословног окружења

 

Реформа регистрације пословања - Оснивање једночланог доо са минималним оснивачким капиталом од 1КМ

 

Стратегија регулаторне реформе и увођење процеса процјене утицаја прописа у Републици Српској за период од 2012. до 2015. године

 

Интернет страница Регистра садржи опцију Поставите питање коју могу користити сва заинтересована лица за слање директних питања, коментара и приједлога, као и давања иницијатива овлаштеним органима, а односе се на:

·  покретање пословања,

·  обављање привредних дјелатности,

·  тражење мишљења и тумачења прописа од овлаштених органа,

·  изношење проблема са којим се пословна заједница сусреће у свом раду, те предлагање мјера за њихово отклањање,

·  изношење узрока насталог проблема и одговорности овлаштених органа, те давање приједлога ради покретања иницијатива за промјену прописа за које сматрају да непотребно оптерећују и успоравају пословање у Републици Српској

·  давање сугестија и приједлога који се тичу унапређивања Регистра.

 

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је обавезно да примљена питања преко опције за слање директних питања са интернет странице Регистра прослиједи овлаштеним органима на разматрање и давање одговора. Овлаштени орган је обавезан да у оквиру своје надлежности одговори на постављено питање и да достави Министарству одговор у материјалној и електронској верзији у року од 8 дана од дана пријема питања. По пријему одговора на постављено питање, Министарство је дужно да достави одговор на електронску адресу са које је питање упућено.