Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Тематска сједница Владе РС - 22.09.2006
Одржана тематска сједница Владе РС на којој су донесени закљу?ци:
- Влада РС прихвата Информацију о реализацији АИДЕ-МЕМОИРЕ ФИАС/WБ и утвр?ује Листу поступака и одобрења и Листу инспекцијских провјера, предложену од Савјета за регулаторну реформу привредног система РС, као по?етну базу Регистра.
- Задужују се министарства да сходно својој ресорној надлежности доставе кона?ан текст Приједлога закона и подзаконских аката из своје ресорне надлежности, који су усаглашени са Секретаријатом Савјета.

Вратите се на страницу вијести...