Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Потписивање Меморандума о разумијевању - 09.05.2008
У Бањалуци је потписан Меморандум о разумијевању изме?у Владе Републике Српске и ФИАС/ИФЦ, ?ланице групације Свјетске банке о спрово?ењу регулаторне реформе на ентитетском и локалном нивоу. Реформа ?е укљу?ити: 1) успостављање система за процјену утицаја регулативе (РИА) и два пилот пројекта на ентитетском нивоу у 2008. години, 2) системску регулаторну реформу пословних формалности и дозвола на локалном нивоу ? у изабраним општинама у циљу побољшања пословног окружења и унапре?ења квалитетне регулативе кроз имплементацију гиљотине формалности, и 3) еx-пост економску анализу ефеката бенефиција и трошкова ради сагледавања утицаја регулативне гиљотине ура?ене у 2006. години.

Вратите се на страницу вијести...