Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Подрегистар пословних дозвола - 01.07.2008
Завршена је израда подрегистра пословних дозвола које су потребне за по?ињање или обављање пословних дјелатности у РС. Заинтересованима је омогу?ена претрага према подру?ју, потподру?ју, области и грани у складу са Законом о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања. У овој фази подрегистар пословних дозвола обухвата само одобрења која издају надлежни органи на републи?ком нивоу. Одобрења на локалном и БиХ нивоу нису обухва?ена овим подрегистром.

Вратите се на страницу вијести...