Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Одржана регионална конференција у Милочеру - 27.10.2008
7. и 8.10.2008. године у Мило?еру је одржана регионална конференција под називом "Унапре?ење процеса реформи економског законодавства у земљама Југоисто?не Европе". Сврха и циљ конференције су били размјена искустава из области процеса реформе економског законодавства у Југоисто?ној Европи и идентификација добрих пракси у циљу побољшања овог процеса и обезбје?ења јаког и зна?ајног доприноса парламената процесу управљања економском транзицијом.
Одржана су излагања на теме: "Сарадња изме?у Владе и Парламента у припреми и спрово?ењу реформи економског законодавства", "Ја?ање улоге Парламента: истражива?ки капацитети, људски и финансијски ресурси, комисије и пословници", "У?еш?е релевантних субјеката у законодавном процесу", "Мониторинг спрово?ења: улога парламента".
Регионалној конференцији су присуствовали представници парламената, који имају кљу?ну улогу у процесу економских реформи. У дијелу "Ја?ање улоге парламента: истражива?ки капацитети, људски и финансијски ресурси, комисије и пословници", један од кљу?них говорника био је Игор Радоји?и?, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Вратите се на страницу вијести...