Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Одржана регионална конференција под називом "Реформа пословног окружења у Југоисточној Европи" - 27.10.2008
Од 19. до 21.10.2008. године у Подгорици је одржана регионална конференција под називом "Реформа пословног окружења у Југоисто?ној Европи", на којој је активно у?ествовало Министарство за економске односе и координацију Републике Српске. Г?а Слободанка Дубравац, в.д. помо?ник министра је излагала на тему "Унапре?ење квалитета прописа који ути?у на пословно окружење". У излагању је именована наро?ито истакла зна?ај рада на унапре?ењу квалитета прописа, окружења у којем се доносе прописи, улогу и полити?ку подршку Владе када је у питању регулаторна реформа у Републици Српској, активности на регулаторној реформи у посљедње двије године, изазови с којима се Влада суо?ила и опредјељење Владе за наставак регулаторне реформе у сврху унапре?ења пословног амбијента у Републици Српској. О реформама контролних органа у Републици Српској излагао је г-дин Славко Суботи?, директор Републи?ке управе за инспекцијске послове РС. Именовани је посебно истакао зна?ај уво?ења информационих система у раду Инспектората који се односе на планирање инпекцијског надзора и пра?ење инспекцијског надзора а у сврху побољшања квалитета рада контролних органа у Републици Српској и омогу?авање субјектима контроле и институцијама брз приступ информацијама.

Вратите се на страницу вијести...