Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Информација о економској анализи - 24.12.2008
Влада Републике Српске се на 105. сједници од 24.12.2008. године упознала са Информацијом о економској анализи пројекта "Гиљотина прописа" која је показала да је реализација овог пројекта остварила уштеде од 3.270.233 КМ на годишњем нивоу. Уштеде на годишњем нивоу су добијене множењем уштеда остварених по свакој поједина?ној формалности са фреквенцијом те формалности у току једне године. С обзиром да су у посљедње вријеме интензивиране законодавне и подзаконодавне активности које би могле узроковати пове?ање административних процедура, Влада Републике Српске је донијела закљу?ак којим се обавезује да идентификује 20 формалности које представљају административне препреке, те да до краја 2009. године изврши њихово поједностављење и/или укидање. Исто тако, у току су активности на уво?ењу формално-правног механизма контроле нових формалности.

Вратите се на страницу вијести...