Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Јавне расправе на тему "Поједностављење процедура пословања у Републици Српској" - 18.03.2009
У сарадњи с Привредном комором Републике Српске организоване су јавне расправе за поједностављење процедура пословања у Републици Српској: у Бањој Луци 20.03.2009. године с по?етком у 12 ?асова (велика сала ПКРС), у Бијељини 23.03.2009. године с по?етком у 12 ?асова (сала РПК), у Требињу 24.03.2009. године с по?етком у 12 ?асова (мала сала СО Требиње). Јавна расправа у Бањој Луци ?е обухватити и подру?је општине Добој, док ?е расправа у Требињу обухватити подру?је града Исто?но Сарајево. Исти?емо да је Влада РС у документу "Мјере за ублажавање ефеката економске кризе на Републику Српску" у та?ки 4.1. планирала, изме?у осталог, и активности на регулаторној реформи у Републици Српској у циљу унапре?ења пословног амбијента и заузела став да се у сарадњи с пословном заједницом усагласе мјере за смањење административних баријера. Сходно наведеном, а ти?е се административних баријера с којима се сусре?у привредни субјекти, Влада Републике Српске је на 105. сједници одржаној 24.12.2008. године усвојила закљу?ак којим задужује Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да заједно са ресорним министарствима и пословном заједницом идентификује најмање 20 административних процедура за поједностављење у току 2009. године и да предложи мјере за отклањање непотребних препрека које успоравају отпо?ињање и обављање пословања у Републици Српској. Од представника пословне заједнице се о?екује да са своје стране идентификују одобрења, сагласности, дозволе, увјерења, потврде и сли?но, које издају републи?ки органи управе у сврху отпо?ињања и обављања привредних активности те да своје примједбе и сугестије презентују на јавним расправама или да их пошаљу на службену адресу с.јагодиц@меои.владарс.нет. Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је у обавези да све примједбе и сугестије прослиједи ресорним министарствима.
Примједбе и сугестије можете дати у Упитнику за пословну заједницу, који се налази на по?етној страни. Презентацију на ову тему и приједлог формалности за поједностављење тако?е можете на?и на по?етној страни.

Вратите се на страницу вијести...