Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Нова Уредба о регистру одобрења - 27.07.2011
У Службеном гласнику Републике Српске број 73/11, објављена је Уредба о регистру одобрења у привреди. Ступањем на снагу ове уредбе, престаје да важи Уредба о Регистру одобрења и инспекцијских поступака и предмета контроле у привреди (Службени гласник Републике Српске, број 25/08). Овом уредбом прописују се садржај и вођење Регистра одобрења у привреди, потребних за обављање одређене привредне дјелатности, поступак регистрације, упис, измјена и брисање одобрења које издају републички органи управе и други субјекти, као и приступ подацима које садржи Регистар.

Вратите се на страницу вијести...