Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Усвојен сет закона за реформу регистрације пословања - 03.09.2013
На 29. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске усвојен је сет закона, који представљају законодавну претпоставку за реализацију реформе регистрације пословања: Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, Закон о измјени Закона о страним улагањима, Закон о измјенама и допунама Закона о угоститељству, Закон о измјенама и допунама Закона о туризму, Закон о измјенама и допунама Закона о трговини, Закон о измјенама Закона о електронском потпису, Закон о класификацији дјелатности, Закон о измјенама и допунама Закона о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама, Закон о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама, Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима, Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске.
Овим пакетом закона значајно су смањени трошкови отпочињања пословања. Неке од новина су: минимални оснивачки капитал је смањен са 2.000 КМ на 1 КМ, за једночлана д.о.о. са минималним оснивачким капиталом, умјесто досадашње нотарске обраде оснивачких аката, предвиђена је нотарска овјера потписа, чиме се значајно смањују трошкови пословних субјеката код нотара. Измјенама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, поступак регистрације је значајно поједностављен, те ће се исти одвијати брже и уз мање трошкове јер је и измјенама Закона о административним таксама прописана максимална административна такса за регистрацију предузетничке дјелатности на локалном нивоу од 30 КМ. Поред тога, измјенама Закона о судским таксама, приликом прве регистрације пословни субјекти су ослобођени и судске таксе, као и трошкова објаве у Службеном гласнику. Такође, овим законом је прописано да се за изводе из судског регистра или других јавних књига које води суд, ако се издају на захтјев странке значајно смањују таксе.
Измјенама Закона о трговини, Закона о угоститељству те Закона о туризму предвиђено је додатно смањење времена, процедура и трошкова за пословну заједницу, приликом регистрације пословања.
Овом реформом ће доћи и до смањења процедура приликом регистрације на начин да се странка обраћа једношалтерској институцији тј. Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге, умјесто досадашњих неколико институција (привредном суду, Заводу за статистику, Пореској управи) и такође преузима рјешење о регистрацији од исте институције.
Наведени закони су објављени у Службеном гласнику Републике Српске бр. 66/13, 67/13 и 68/13.

Вратите се на страницу вијести...