Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Одржана регионална конференција под називом Реформа пословног окружења у Југоисточној Европи - 26.09.2007
25. и 26.09.2007. године у Загребу је одржана регионална конференција под називом Реформа пословног окружења у Југоисто?ној Европи. Одржана су излагања на теме:
Модернизација владе ? унапре?ење ефикасности, подстицање улагања и раста у Југоисто?ној Европи, реформа прописа и регионална интеграција, Реформа прописа: унапре?ење квалитета прописа, Ја?ање одговорности ? повезивање реформи прописа на државном и нижим нивоима, Унапре?ење конкурентности фирми ? питања институција и процеса, Унапре?ење конкурентности фирми ? смањење обавезних трошкова, Могу?ности за успостављање регионалне мреже креатора политика за подстицајно пословно окружење.
У дијелу који се односи на ја?ање одговорности ? повезивање реформи прописа на државном и нижим нивоима, госпо?а Гордана Опа?и?-Зе?еви? је говорила о предво?ењу реформи прописа на нивоу нижем од државног и упознала присутне са резултатима процеса "гиљотине прописа" у Републици Српској која се односила на поступке и одобрења и на инспекцијске поступке и предмете контроле, као и са трајним опредјељењем Владе РС које би утицало на креирање бољих прописа у сврху побољшања како Владиних услуга тако и укупног пословног окружења. У ту сврху презентоване су активности везане за реализацију Одлуке о покретању пилот пројекта процјене утицаја Закона о бањама на пословно окружење (РИА) и утвр?ивање модела за буду?у процјену утицаја прописа.

Вратите се на страницу вијести...