Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Нова Уредба о Регистру - 19.03.2008
У Службеном гласнику РС број 25/08 објављена је нова Уредба о Регистру одобрења и инспекцијских поступака и предмета контроле у привреди којом се прописује функционисање Регистра. Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о Регистру поступака и одобрења које за привредне дјелатности издају овлаштени органи РС и инспекцијских поступака и предмета контроле за привредне дјелатности (Службени гласник РС, број 97/06). Интернет страница Регистра садржи опцију коју могу користити сва заинтересована лица за слање директних питања, коментара и приједлога, као и давања иницијатива овлаштеним органима, а односе се на: 1) покретање пословања, 2) обављање привредних дјелатности, 3) тражење мишљења и тума?ења прописа од овлаштених органа, 4) изношење проблема са којим се пословна заједница сусре?е у свом раду, те предлагање мјера за њихово отклањање, 5) изношење узрока насталог проблема и одговорности овлаштених органа, те давање приједлога ради покретања иницијатива за промјену прописа за које сматрају да непотребно оптере?ују и успоравају пословање у Републици Српској и 6) давање сугестија и приједлога који се ти?у унапре?ивања Регистра. Министарство је обавезно да примљена питања преко опције за слање директних питања са Интернет странице Регистра прослиједи овлаштеним органима на разматрање и давање одговора. Овлаштени орган обавезан је да у оквиру своје надлежности одговори на постављено питање и да достави Министарству одговор у материјалној и електронској верзији у року од 8 дана од дана пријема питања. По пријему одговора на постављено питање, Министарство је дужно да достави одговор на имејл адресу са које је питање упу?ено.

Вратите се на страницу вијести...