Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Усвојена информација о документу Свјетске банке Доинг Бусинесс-Меморандум о реформи - 28.01.2009
Влада Републике Српске је на 109. сједници одржаној 28.01.2009. године, именовала ?ланове Радне групе за реформу пословног окружења, након разматрања и усвајања информације о документу Свјетске банке Доинг Бусинесс-Меморандум о реформи. Задатак ове радне групе је сљеде?и: да у сарадњи са свим ресорним министарствима и представницима пословне заједнице идентификује 20 административних процедура за поједностављивање до краја 2009. године, да у сарадњи са Свјетском банком предузме активности које су идентификоване у документу Доинг Бусинесс-Меморандум о реформи, те да предложи Влади програм мјера за унапре?ење пословног амбијента у Републици Српској.
Један од главних задатака ове радне групе ?е бити и предлагање формално-правног механизма контроле свих нових формалности које непотребно оптере?ују привредне субјекте и негативно ути?у на пословање. Информацију можете про?итати на по?етној страни.

Вратите се на страницу вијести...