Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Завршена прелиминарна процјена утицаја Нацрта Закона о туристичкој накнади - 16.03.2009
У сарадњи са Ме?ународном финансијском корпорацијом, ?ланицом Групе Свјетске банке (WБ/ИФЦ), те на основу одлуке коју је Влада Републике Српске усвојила 17.07.2008. године и утвр?ене методологије рада у Европској унији, завршена је прелиминарна процјена утицаја Нацрта закона о туристи?кој накнади на пословно окружење (РИА). Циљ прово?ења методологије РИА у овом пројекту је да се на ефикасан и исплатив на?ин обезбиједе финансијска средства за промоцију туризма, као сталан извор средстава како би се активности усмјерене на промоцију туризма могле одвијати у континуитету. Да би се унаприједило финансирање промоције туризма и туристи?ких потенцијала, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, Министарство трговине и туризма и Радна група за процјену утицаја Нацрта закона о туристи?кој накнади позива јавност да у консултативном обрасцу изрази своје мишљење и понуди аргументе о позитивним и негативним странама процјене утицаја Нацрта закона о туристи?кој накнади. Прелиминарну процјену утицаја Нацрта закона о туристи?кој накнади и Консултативни образац можете про?итати у дијелу Регистра под називом РИА - ПИЛОТ ПРОЈЕКТИ.

Вратите се на страницу вијести...