Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Усвојена Информација о препорукама Радне групе за рефому пословног окружења - 26.08.2009
Влада Републике Српске је на 138. сједници одржаној 26.08.2009. године усвојила Информацију о препорукама Радне групе за рефому пословног окружења, а које се односе на унапре?ење пословног амбијента у Републици Српској и Закљу?ак којим се надлежна министарства задужују да поступе по препорукама за поједностављење формалности, а које је предложила Радна група. Информација садржи генералне и поједина?не препоруке за поједностављење формалности. Информацију можете про?итати на по?етној страни.

Вратите се на страницу вијести...