Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Нацрт стратегије регулаторне реформе - 15.12.2011
На 14. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 13.12.2011. године, усвојен је Нацрт стратегије регулаторне реформе и увођење процеса процјене утицаја прописа у Републици Српској за период од 2012. до 2015. године.

Нацртом стратегије, утврђени су циљеви и мјере, којима ће се настојати унаприједити, прије свега, пословно окружење у Републици Српској, са аспекта изградње механизама за бољу регулативу.

Овај документ је усмјерен на отклањање административних баријера у постојећој регулативи и на побољшање квалитета будућих прописа, првенствено кроз увођење процјене утицаја прописа, која се користи као главни катализатор за нове прописе који су у процедури доношења.

Стратегијом су предвиђена три стратешка циља: лакше и једноставније пословање у Републици Српској, увођење процеса процјене утицаја прописа у правни систем Републике Српске, те јачање институционалних капацитета за провођење регулаторне реформе.

Кључни елемент ове стратегије јесте увођење методологије процјене утицаја прописа (ПУП). Овај процес представља метод којим се анализирају вјероватни ефекти нове регулативе, односно регулаторних промјена, али и постојеће регулативе, а заснива се на низу корака, којима се на аналитички и систематичан начин даје одговор на питање да ли ће нови прописа или измјена постојећег прописа имати позитиван или негативан утицај на економију, друштво и заштиту животне средине.

Вратите се на страницу вијести...