Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Усвојена Стратегија регулаторне реформе - 28.03.2012
На 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, усвојена је Стратегија регулаторне реформе и увођење процеса процјене утицаја прописа у Републици Српској за период од 2012. до 2015. године. Стратегија ће се спровести у циљу унапређења пословног амбијента, повећања конкурентности домаће привреде на европском и свјетском тржишту и побољшања међународног рејтинга Републике Српске у погледу квалитета пословног амбијента. У Стратегији је предвиђено и увођење методологије процјене утицаја прописа у процес израде аката. Одлука о усвајању Стратегије објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 28/12.

Вратите се на страницу вијести...