Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Смјернице за поступање републичких органа управе о учешћу јавности у изради закона - 10.08.2012
У Службеном гласнику Републике Српске број 73/12, објављене су Смјернице о измјенама и допуни Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона. Смјерницама се прописују начин и поступак спровођења консултација с јавношћу по којима поступају министарства, републичке управе, републичке управне организације и други републички органи приликом израде закона, других прописа и општих аката. Смјернице су допуњене у правцу увођења обавезе обрађивача прописа да правила из Смјерница примјењују и приликом израде подзаконских аката.

Вратите се на страницу вијести...