Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Покренута иницијатива за реформу у области регистрације пословања - 03.10.2012
На сједници одржаној 5. септембра 2012. године, Влада Републике Српске је усвојила Информацију о потреби реформе процеса регистрације пословања у Републици Српској. Информација садржи препоруке чијом би се реализацијом у значајној мјери допринијело унапређењу пословног амбијента у Републици Српској. Унапређење би се нарочито односило на много једноставнији и знатно јефтинији поступак отпочињања обављања привредних активности у Републици Српској. Формирана је радна група коју чине представници ресорних министарстава и других институција, те представници пословног сектора. Задатак радне групе је да процијени тренутну ситуацију и проблеме у области отпочињања пословања, да дефинише циљеве и потребу за доношењем нових и измјеном постојећих законских и техничких рјешења, с приједлогом алтернативних рјешења, а уз обавезу да се процес регистрације знатно побољша у смислу смањења трошкова за пословни сектор, смањења процедура и потребних дана, те да се овај поступак у Републици Српској приближи поступку у земљама у окружењу. Радна група је обавезна да у року од 30 дана достави Влади Републике Српске приједлог конкретних мјера акционог плана за спровођење реформе у овој области.

Вратите се на страницу вијести...