Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Нова Одлука о спровођењу процеса ПУП - 04.03.2013
1. марта 2013. године ступила је на снагу Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде закона. Ступањем на снагу ове одлуке, престала је да важи Одлука о поступку и критеријумима контроле и процјене утицаја закона, других прописа и општих аката на увођење нових, измјену и укидање постојећих формалности које оптерећују привредно пословање ("Службени гласник Републике Српске", број 61/09). Циљ ове одлуке, којом се прописују начин и поступак спровођења процеса процјене утицаја прописа по којима поступају републички органи управе у поступку израде закона, је стварање предуслова за израду квалитетнијих закона. Одлука је објављена у "Службеном гласнику Републике Српске" број 2/13. Упитник, који се налази у прилогу ове одлуке, може се преузети на почетној страни.

Вратите се на страницу вијести...