Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Усвојена Стратегија подстицања страних улагања у Републику Српску - 24.06.2016
Народна скупштина Републике Српске је на 13. редовној сједници, одржаној 23. јуна 2016. године, усвојила Стратегију подстицања страних улагања у Републику Српску за период од 2016-2020. године с пратећим акционим планом.
Општи циљ Стратегије је подстицање страних улагања, која ће допринијети додатном запошљавању, преносу знања и технологија и повећању извоза, односно улагања која ће довести до побољшања конкурентности Републике Српске, те довести до пораста стопе привредног развоја.
У пратећем акционом плану су детаљно разрађене мјере и активности за наредни двогодишњи период, с намјером да се акциони план ревидира и прилагођава кретањима у свијету.
Мјере су разрађене према три кључна оперативна циља дефинисана Стратегијом: побољшање конкурентности и унапређење пословног окружења, јачање институционалних капацитета и развој партнерских односа, те активности промоције за циљане секторе и циљана тржишта.

Вратите се на страницу вијести...