Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Новости

Јавна расправа на Закон о јавно-приватном партнерству у оквиру процеса процјене утицаја прописа - 29.09.2017
У Привредној комори Републике Српске 28. септембра 2017. године, одржана је јавна расправа планирана у процесу пуне процјене утицаја прописа на Закону о јавно-приватном партнерству. На расправи су представљени добри примјери земаља које су водеће у свијету у реализацији пројеката јавно-приватног партнерства, као једног од савремених модела финансирања инфраструктурних и других значајних пројеката, те могућа законска рјешења која би допринијела јачању овог института у пракси у Републици Српској. У јавној расправи учествовали су представници Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, Привредне коморе Републике Српске, јединица локалне самоуправе, јавних предузећа, академске заједнице, пословног сектора и других организација, како би се размотриле потенцијалне области и начини сарадње у креирању и реализацији пројеката јавно-приватног партнерства. Методологија процјене утицаја прописа као дио савремене праксе у изради прописа, системски се спроводи у изради прописа Републике Српске од 2013. године. На свим законима се спроводи кратка процјена утицаја, а на законима за које се процијени да су од посебног значаја, спроводи се пуна процјена утицаја. У марту 2017. године, Влада Републике Српске је донијела одлуку да се пуна процјена утицаја спроведе на Закону о јавно-приватном партнерству. Важан сегмент ове методологије чине јавне консултације. Спровођење пуне процјене утицаја прописа на овом закону пружиће системске приједлоге рјешења у области јавно-приватног партнерства, како би се омогућили квалитетнији начини, облици и услови под којима се може остваривати јавно-приватно партнерство и друга питања од значаја за јавно-приватно партнерство. У спровођењу процјене утицаја учествује радна група састављена од представника Министарства финансија, Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства трговине и туризма, Министарства индустрије, енергетике и рударства, Министарства здравља и социјалне заштите, Привредне коморе Републике Српске, Савеза општина и градова Републике Српске и ЈП Аутопутеви Републике Српске.

Вратите се на страницу вијести...